02

webdesign / creatieve hubs nederland

Nieuwe website
Creatieve Hubs Nederland

Creatieve Hubs Nederland (CHnl) is een samenwerking tussen de grootste en oudste creatieve hubs in Nederland. Opgericht in 2010 vertegenwoordigen ze 33 hubs en ruim 4.000 creatieve ondernemingen in heel Nederland. CHnl helpt de creatieve hubs professioneler en duurzamer te worden door kennisuitwisseling, community building en lobby werk.

De website van CHnl was sterk verouderd, zowel technisch, inhoudelijk en qua vormgeving. Ook het beheer van de website was vrijwel onmogelijk geworden. Dit belemmerde CHnl in het doorgroeien en realiseren van hun ambitie. Met de nieuwe website wil CHnl laten zien dat het een volwaardige gesprekspartner is voor haar leden, de lokale overheid en investeerders.

Het was verleidelijk om direct met het ontwerp en de vormgeving te beginnen. Maar, een goed ontwerp heeft een goede basis nodig:  inhoud en structuur. In een aantal sessies hebben we gezamenlijk gewerkt aan analyse en onderzoek. Wat is nu precies de doelgroep en het doel van de website? Belangrijk onderdeel van deze fase was het werken met User Stories.

klant
Creatieve Hubs Nederland
werkzaamheden
analyse en onderzoek
informatie architectuur
visueel ontwerp
samenwerkingen
huisstijl: Studio Neon
realisatie: Ejoweb
oplevering
2023

User Stories zijn kleine verhaaltjes geschreven vanuit de gebruiker van de website. Dit maakt de website veel gebruiksvriendelijk en helpt enorm in het prioriteren van de website functionaliteit. In plaats van de website te ontwerpen vanuit een opsomming van functies, eisen en randvoorwaarden zijn de behoeftes van de eindgebruiker sturend.

Het resultaat van de analyse- en onderzoeksfase was input voor de volgende fase: de Informatie Architectuur opgezet. De Informatie architectuur bepaalt de samenhang en omvang van de belangrijkste pagina’s en onderdelen van de website. Onderdeel hiervan zijn een Sitemap en Wire Frames. De sitemap is een plattegrond en stroomdiagram van alle belangrijke website pagina’s. Wire Frames zijn schematische tekeningen van de losse pagina’s.

Laatste onderdeel van het proces is het Visuele Ontwerp. Met het Visuele Ontwerp wordt de vormgeving en uitstraling van de website bepaalt zoals kleuren, lettertypes en layout. Dit verliep  soepel en vlot, mede door de tijd die we hadden geïnvesteerd in het Onderzoek en de Informatie Architectuur.

Het grootste en belangrijkste onderdeel van de website is de leden index. Elke creatieve hub die is aangesloten bij CHnl heeft een eigen pagina. Op de pagina staan de belangrijkste kenmerken, foto’s en het verhaal van de betreffende hub. De creatieve hubs zitten vaak in markante, unieke en historische gebouwen. Het silhouet van het gebouw gebruiken we als een soort visueel anker, dat op verschillende plekken op de website terugkomt.

De uitstraling van de nieuwe website sluit aan bij de ambities die CHnl heeft. Dat het mooi en relevant werk doet voor en met creatieve ondernemers op haar locatie in stad en wijk. Met de nieuwe website laat CHnl zien dat het een volwaardige gesprekspartner is voor de lokale overheid, investeerders en andere lokale partijen.

Laat de huidige website niet het wezen zien van jouw organisatie of bedrijf? Mis je daardoor een potentiële impact op je doelgroep? Zoek je iemand die mee kan denken op strategisch niveau voorbij vormgeving en layout? Altijd benieuwd naar jullie verhaal.